Teckenspråkskurser


Har ni på er arbetsplats behov av teckenspråkskurs eller information om teckenspråkiga och deras livssituation? I sådant fall kan vi på NerikeTolkarna AB erbjuda er en skräddarsydd utbildning.


Våra kursledare har studerat teckenspråk i flera år och utformar material efter gruppens önskemål. Upplägg av kursen görs i samråd innan kursen startar. Deltagarna får givetvis intyg på genomförd kurs.


För mer information kontakta:


Marie Robach

0735-14 54 14

marie.robach@neriketolkarna.se