NerikeTolkarna AB startades under sommaren 2007.

Vi var då fem auktoriserade teckenspråkstolkar som hade arbetat inom branschen under flera år och som ville starta ett eget tolkbolag. Idag driver Maria Frendberg och Marie Robach företaget och har utökat personalstyrkan med ett större antal medarbetare.


I samarbete med våra kunder och brukare vill vi skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt för oss alla.

Vi vill att alla, både tolkanvändaren och tolken, ska känna sig nöjda och trygga i situationen.


NerikeTolkarna AB arbetar givetvis under tystnadsplikt. Vi följer Kammarkollegiets och STTF:s yrkesetiska riktlinjer.

Vi erbjuder följande tjänster:

Teckenspråkstolkning

Tolkning mellan talad svenska och svenskt teckenspråk. Vi har även tolkar med erfarenhet av att tolka till och från talad engelska.

Teckenspråksgestaltning

Inom företaget finns stor erfarenhet av teckenspråksgestaltning av sång och musik. Några exempel på uppdrag är prinsbröllopet, Melodifestivalen och O helga natt.

Teckenspråkskurser

Vi skräddarsyr teckenspråkskurser utifrån beställarens behov.

Dövblindtolkning

Flera av våra tolkar har mycket goda erfarenheter av olika former av dövblindtolkning, ledsagning och socialhaptiska signaler.

Karaktärstolkning

Tolkning av bland annat teaterföreställningar och uppträdanden.

Webbtolkning

Vi tolkar program för ett antal kända svenska tv-kanaler.

Skrivtolkning

Vi har tolkar med erfarenhet av skrivtolkning i många olika sammanhang, bland annat föreläsningar, möten och i sociala sammanhang.

Syntolkning

Vi samarbetar med ett antal frilansande syntolkar.