Teckenspråksgestaltning


NerikeTolkarna AB erbjuder teckenspråksgestaltning som förmedlar text och musik på teckenspråk. Detta skiljer sig från annan teckenspråkstolkningen - här är tolken friare att arbeta utanför ramarna.


Några exempel på teckenspråksgestaltning är scenshower och tv-produktioner.


Vi har kompetens och god erfarenhet av att utföra gestaltningsuppdrag av olika karaktär.


Är du intresserad av teckenspråksgestaltning?

Klicka på "Boka Tolk" eller skicka ett mail till bokatolk@neriketolkarna.se

Exempel på teckenspråksgestaltning