Marie Robach

Ägare och verksamhetsansvarig NerikeTolkarna AB


Examen

Teckenspråks- och dövblindtolk

Fellingsbro Folkhögskola 2000


Auktorisation 2005


Övriga meriter/utbildningar/kunskaper

Handledarutbildning

Västanvik Folkhögskola 2002


Taltolkningskurs

Fellingsbro Folkhögskola 2003/04


Rättstolkutbildning

Fellingsbro Folkhögskola 2012


Fortbildning i dövblindtolkning

Fellingsbro Folkhögskola 2014


Taktilt teckenspråk och socialhaptisk kommunikation 7,5 hp 2021


Västanviks folkhögskola: kurs -samarbete mellan döva och hörande teckenspråkstolkar vid tolkuppdragsarbete 2021/2022


HBTQI-diplomering

Örebro Pride 2015, RFSL 2022