NerikeTolkarna AB är ett företag med säte i Örebro vars verksamhet är inriktat på teckenspråks- och dövblindtolkning.


Vi är ett större antal tolkar med olika erfarenheter och inriktningar som möter marknaden. Hos oss arbetar flera auktoriserade tolkar och tolkar med rättstolkutbildning samt skrivtolkutbildning.


Utöver erfarenhet vardagstolkning har vi lång erfarenhet av utbildningstolkning inom universitet och högskola samt arbetsmarknadsutbildning. Företaget har sedan många år avtal med flertalet myndigheter och skolor.


NerikeTolkarna AB anser att ett nära samarbete med kunder och brukare är mycket viktigt. För oss står kunden och brukaren i centrum. Det är för oss självklart att alltid erbjuda den bästa servicen och vi har en stor flexibilitet för att leva upp till det. Vi får ofta positiv feedback från både kunder och brukare vilket motiverar oss till att fortsätta göra ett ännu bättre arbete.


Efter att ha arbetat inom denna verksamhet under flera års tid kände vi att vårt motto var givet, "Genom glädje och engagemang möjliggör vi delaktighet för tolkanvändare".

"Genom glädje och engagemang möjliggör vi delaktighet för tolkanvändare"