Linus Skogby


Examen

Teckenspråk- och dövblindtolkutbildningen, Nordiska

Folkhögskolan, 2019


Övriga meriter

Engelska C


Nämn tre saker som beskriver dig själv

Lugn, anpassningsbar och intresserad
Copyright @ All Rights Reserved

NerikeTolkarna AB 2019