John Ericson 

Examen

Teckenspråks- och dövblindtolk

Fellingsbro Folkhögskola 2014


Ytterligare kunskap/meriter/utbildning

Professionell samtalsteknik

Tolkanvändning inom myndigheter

Nationell grundkurs om förvärvad dövblindhet

Grundkurs i ASL 


Tre saker som beskriver mig

Nyfiken, lugn och flexibel