Ingela Sjöberg


Examen

Tolkutbildning

1980-81


Ytterligare kunskap/meriter/utbildning

Påbyggnadsutbildning dövblindtolkning


Fortbildning teckenspråks- och taltolkning


Tre saker som beskriver mig

Arbetssam, lojal och plikttrogen