Eva Västlund

Examen

Teckenspråkstolkutbildningen Västanviksfolkhögskola 1985-86

Tolklärarutbildning, Wiiks folkhögskola 2006


Ytterligare kunskap/meriter/utbildning

Teckenspråkstolkutbildningen Västanviksfolkhögskola 1985-86

Tolklärarutbildning, Wiiks folkhögskola 2006


Tre saker som beskriver mig

Punktlig, lojal coh glad