Teckenspråkstolkar i Örebro - NerikeTolkarna AB

 

Teckenspråksgestaltning

NerikeTolkarna AB erbjuder teckenspråksgestaltning som förmedlar bland text och musik. Detta skiljer sig från annan teckenspråkstolkningen - här är tolken friare att arbeta utanför ramarna.

 

Exempel på teckenspråksgestaltning kan vara scenshower, tv-produktioner etc.

 

Vi har kompetens och god erfarenhet av att utföra gestaltningsuppdrag av olika karaktär.

 

Är du intresserad av teckenspråksgestaltning?

 

Klicka på "Boka Tolk" eller skicka ett mail till bokatolk@neriketolkarna.se

Här är en form av karaktärstolkning

 

Här är en form av teckenspråksgestaltning

NerikeTolkarna.se © 2018