Renée Karlsson

 Teckenspråkstolkar i Örebro - NerikeTolkarna AB

 

Renée Karlsson

Besök oss gärna även på Instagram

Examen:

Teckenspråks- och dövblindtolk 2001

 

Ytterligare kunskap/meriter/utbildning:

Handledarutbildning

 

Rättstolkutbildning

 

Nämn 3 saker som beskriver dig själv:

Glad, lugn och trygg.

NerikeTolkarna.se © 2015