Nina Boyaci

 Teckenspråkstolkar i Örebro - NerikeTolkarna AB

 

Nina Boyaci

Besök oss gärna även på Instagram

Examen:

Teckenspråks- och dövblindtolk

Fellingsbro Folkhögskolan 2009

 

Nämn 3 saker som beskriver dig själv:

Glad, kreativ och lojal

NerikeTolkarna.se © 2015