Teckenspråkstolkar i Örebro - NerikeTolkarna AB

 

Examen:

Västanviks folkhögskola 2018

 

Nämn tre saker som beskriver dig själv:

Utomhusperson, bokläsare och tedrickare

Marie Holmberg

NerikeTolkarna.se © 2018