Louise Schylander

 Teckenspråkstolkar i Örebro - NerikeTolkarna AB

 

Louise Schylander

Besök oss gärna även på Instagram

Examen:

Teckenspråks- och dövblindtolk

Fellingsbro Folkhögskola 2014

 

Nämn 3 saker som beskriver dig själv:

Roller derby-tokig, kattälskare och nördkulturell

NerikeTolkarna.se © 2015