Ingela Sjöberg

 Teckenspråkstolkar i Örebro - NerikeTolkarna AB

 

Ingela Sjöberg

Besök oss gärna även på Instagram

Examen:

Tolkutbildning 1980-81

 

Ytterligare kunskap/meriter/utbildning:

Påbyggnadsutbildning dövblindtolkning

 

Fortbildning teckenspråks- och taltolkning

 

Nämn 3 saker som beskriver dig själv:

Arbetssam, lojal och plikttrogen

NerikeTolkarna.se © 2015