Teckenspråkstolkar i Örebro - NerikeTolkarna AB

 

NerikeTolkarna AB startades under sommaren 2007.

 

Vi var då fem auktoriserade teckenspråkstolkar som hade arbetat inom branschen under flera år och som ville starta ett eget tolkbolag. Idag driver Maria Frendberg och Marie Robach företaget och har utökat personalstyrkan med ett större antal medarbetare.

 

I samarbete med våra kunder och brukare vill vi skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt för oss alla.

Vi vill att alla, både brukaren och tolken, ska gå ifrån ett uppdrag och känna sig nöjda och trygga.

 

Vi erbjuder följande tjänster:

 

Teckenspråkstolkning

Tolkning mellan talad svenska och svenskt teckenspråk. Vi har även tolkar med erfarenhet av att tolka till och från talad engelska.

 

Dövblindtolkning

Flera av våra tolkar har mycket goda erfarenheter av olika former av dövblindtolkning, ledsagning och socialhaptiska signaler.

 

Skrivtolkning och TSS

Vi har tolkar med erfarenhet av skrivtolkning i många olika sammanhang, bland annat föreläsningar, möten och i sociala sammanhang.

 

Teckenspråksgestaltning

Inom företaget finns stor erfarenhet av teckenspråksgestaltning av sång och musik. Några exempel på uppdrag är prinsbröllopet, Melodifestivalen och O Helga Natt.

 

Karaktärstolkning

Tolkning av bland annat teaterföreställningar och uppträdanden.

 

Syntolkning

En av våra anställda är utbildad syntolk. Vi samarbetar även med ett antal frilansande syntolkar.

 

Teckenspråkskurser

Vi skräddarsyr teckenspråkskurser utifrån beställarens behov.

 

 

 

NerikeTolkarna AB arbetar givetvis under tystnadsplikt.

Vi följer Kammarkollegiets & STTF's yrkesetiska riktlinjer.

Vi arbetar aktivt för att alla våra tolkar ska bli av Kammarkollegiet auktoriserade tolkar.

Vi har idag avtal med bland annat;

+ Ett flertal privata aktörer.

NerikeTolkarna.se © 2018